Centre Metal·lúrgic
Inici         Acords   Borsa de treball     Mapa web  
Recordar password
Què és

Relacions del CM

On som

La nostra missió

Objectius estratègics

Organigrama

Consell

Junta directiva

Portal de transparència

Departaments

Instal·lacions

Política de qualitat

Contacti amb nosaltres

Sol·licitud d'Associació


Política de qualitat

La Junta Directiva del Centre Metal·lúrgic, amb l'aprovació del present Manual de Qualitat, posa de manifest el compromís de l'associació en establir una Política de Qualitat que es concreta en l'assoliment i millora continua dels següents objectius generals:

Fomentar l'associacionisme patronal, la cooperació i la solidaritat entre empreses, la cohesió social, la sostenibilitat, l'ecologia i el respecte al medi ambient, la formació permanent, la innovació tecnològica, la internacionalització i en general el desenvolupament competitiu del teixit empresarial i professional per tal de dotar a l'empresa dels instruments necessaris per millorar la seva competitivitat, contribuir al seu creixement i impulsar el progrés.

Representar i defensar els interessos de les empreses davant les administracions i institucions publiques o privades i entitats empresarials d'àmbit semblant o superior.

Promoure polítiques socials i econòmiques que generin un entorn mes competitiu pel sector empresarial.

Promoure el diàleg social i la defensa del dret del treball, fomentant polítiques encaminades a la millora de l'ocupació des del respecte als drets del treballador i procurant les bases per l'existència una relació fluida entre treballadors i empreses.

Fomentar i recolzar la incorporació dels joves al mon empresarial.

Constituir, participar o establir convenis amb entitats, associacions, fundacions o institucions publiques o privades amb finalitats que siguin d'interès pels associats.

Ajudar als associats en el seu desenvolupament, prestant els serveis necessaris per tal de respondre a les seves necessitats presents i futures, sent capaços d'oferir, quan sigui necessari, solucions personalitzades.

Promoure la formació dels empresaris i treballadors del sector desenvolupant plans de formació que donin adequada resposta a totes les necessitats de les empreses associades i que incorporin especialitats i novetats que pugin generar beneficis competitius a les empreses.

Promoure el contacte i la proximitat de l'associació oferint a les empreses informació sistemàtica, puntual, actualitzada i adaptada als diferents perfils professionals de les persones que hi treballen.

Obtenir avantatges competitius en la contractació de productes i serveis d'interès per a les empreses associades, en base a la potencialitat del col·lectiu representat.

El Centre Metal·lúrgic desenvoluparà tots aquests objectius amb agilitat, fiabilitat i eficiència, utilitzant en cada cas de la millor manera les noves tecnologies, xarxes socials i la presencia en mitjans de comunicació.


En el seu conjunt, el sistema de qualitat persegueix augmentar la satisfacció de les empreses associades i fer créixer en numero de socis, consolidant el prestigi del Centre Metal·lúrgic, obtenint la màxima representativitat en el marc del sector metal·lúrgic i així poder representar i defensar amb major eficiència els interessos col·lectius del sector, sempre d'acord amb la legislació vigent.

La junta Directiva i el personal del Centre Metal·lúrgic és comprometen a millorar contínuament el sistema de gestió de la qualitat així com els serveis que és presten als socis. Anualment, en el marc de la revisió del sistema per la Direcció, és definiran i quantificaran objectius anuals i els indicadors oportuns per controlar el seu progres. Així mateix, si cal, és procedirà a revisar la pròpia Política de Qualitat quan les circumstàncies així ho aconsellin

El President:
Carlos Garriga i Sels

Associats


Centre Metal·lúrgic c./ Tres Creus,66 - 08202 Sabadell - Barcelona * Telf.: 93 745 78 10 * Fax: 93 726 09 95 * Nif:G08478695 * Nota legal
L'Associació   *  Serveis   *  Informació   *  Acords   *  Borsa de treball   *  Atenció al client   *   Mapa web   *   by Anunzia