Centre Metal·lúrgic
 

D'acord amb l'establert en el Acuerdo Estatal del Sector del Metal, la Fundación Laboral de la Construcción y la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo (FMF) van firmar un conveni de col.laboració per a l'expedició de la Targeta Professional de la Construcció (TPC) en l'àmbit del sector del metall.
 

La targeta acreditarà la formació específica rebuda pel treballador en matèria de prevenció de riscos laborals per a aquelles activitats i subsectors del Metall que treballin en obres de construcció.

Informació de la Targeta:

  • Acreditarà la categoria o grup professional del treballador.
  • Certificarà la formació rebuda del sector en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Acreditarà l'experiència laboral del treballador.


 


CENTRE METAL·LÚRGIC . Tres creus, 66 - 08202 Sabadell . Barcelona
Tel. 93.745.78.10 . E-mail :centrem@centrem.cat . Nota legal .