Esec / Centre Metal·lúrgicConsultar ofertes

Registra't

Modificar el teu C.V.Home

Representem
ENVIA EL TEU CURRÍCULUM

A l'enviar el teu currículum quedarà emmagatzemat a la nostra Base de Dades i posteriorment podràs inscriture't a les ofertes amb el teu correu electrònic i password.

PROCEDÈNCIA :
 * A través de quin mitjà has conegut la nostra borsa de treball?
DADES PERSONALS :
Nom i cognoms:
Adreça:
Població:
Codi postal:
Telèfon:
Correu electrònic (si no en tens deixa l'espai en blanc)
Login o paraula clau:
Password:
Sexe:  a) Home b) Dona
Data naixament:
Localitat de residència:
Busca feina preferentment a:
Accepta feines en polígons industrials amb mala comunicació amb servei públic?
Té vehicle propi?
Accepta feina?
Interessat en que adrecem el seu c.v. a les empreses amb ofertes amb la següent banda salarial
(brut anual)


Observacions: si selecciona una banda salarial el seu c.v. no serà mai adreçat a ofertes amb salari inferior. En tot cas si que s'adreçarà a aquelles ofertes on l'empresa no ens hagi indicat la banda salarial a oferir al candidat i quedi aquesta sotmesa a l'experiència i qualitats dels candidats.

 * Li interessen preferentment els següents horaris/jornades:
 * Accepta treballar en torn rotatiu (matí/tarda/nit)?
 * Accepta treballar en 4rt. o 5è. torn? (es treballa amb rotació incloent els caps de setmana)
 * El seu nivell d'anglès parlat i escrit és:
 * El seu nivell de formació reglada finalitzada (amb titulació que l'avali) és:
 * Incorporació en cas de resultar seleccionat:
 * Introdueixi aquí el texte del teu currículum o bé introdueix la teva formació i experiència professional.

 * Indiqui a quina àrea/es professional/s desitja que enviem el seu c.v. quan tinguem  una oferta d'una empresa (en pot indicar una o vàries, però com a màxim 3):
ADMINISTRACIÓ/SECRETARIAT
      Administratiu/Recepció general
      Administratiu/Secretariat comercial
      Administratiu/Secretariat logística/compres/magatzem
      Administratiu/Secretariat RRHH/nòmines
      Secretariat de direcció
      Administratiu/Secretariat amb utilització d'idiomes
ÀREA INDUSTRIAL/PRODUCCIÓ/PROCESSOS
      Enginyer mecànic en general
      Enginyer elèctric en general
      Enginyer electrònic en general
      Enginyer d'organització en general
      Enginyer de producte, de processos, I+D, de projectes
      Altres enginyers
      Cap industrial, Cap de producció
      Cap de secció d'empresa industrial
      Cap de taller, Encarregat
      Cap de projectes
      Cap d'I+D
ÀREA MANTENIMENT, MUNTANTGE I AJUST
      Tècnic de manteniment mecànic
      Tècnic de manteniment elèctric
      Tècnic de manteniment electromecànic
      Tècnic de manteniment electrònic
      Tècnic de manteniment robòtica
      Muntador/ajustador de maquinària en general
      Cap de manteniment
COMERCIAL, MARKETING, IMPORT/EXPORT
      Atenció al Client/Costumer Services
      Dependent
      Comercial sector metall
      Comercial sector electricitat/electrònica
      Comercial sector vehícles
      Comercial o Tècnic Comercial en general
      Director o Cap de vendes o marketing
      Director o Cap de Import/Export
      Tècnic d'import/export
DEPARTAMENT COMPTABLE/FINANCER
      Administratiu o Auxiliar administratiu comptable
      Comptable
      Director financer
INFORMÀTICA
      Operador d'informàtica (introductor de dades)
      Tècnic informàtic / programador / analista-programador
      Cap d'informàtica
LOGÍSTICA/COMPRES/MAGATZEM/TRANSPORT
      Ajudant/Atenció al client/empaquetador/preparador de comandes
      Director o cap
      Mosso de magatzem amb conducció de carretó
      Mosso de magatzem sense conducció de carretó
      Tècnic
      Transportista amb carnet B
      Transportista amb carnet C o C1
OFICINA TÈCNICA
      Tècnic d'oficina tècnica
      Projectista/delineant projectista sector metal.lúrgic
      Projectista/delineant projectista sector obra pública,electricitat, altres sectors afins
      Projectista/delineant projectista sector plàstic
      Projectista/delineant projectista altres sectors
      Cap d'oficina tècnica
OFICIS ÀREA AUTOMÒVIL
      Aprenent mecànica, planxa, pintura
      Mecànic reparador d'automòbils en general (part mecànica)
      Cap de taller (mecànica i electricitat)
      Mecànic reparador de grans vehícles, camions i autobusos (part mecànica)
      Mecànic reparador de motos en general (part mecànica)
      Mecànic de carretilles elevadores
      Mecànic reparador vehícles especialitzat en part elèctrica/electrònica
      Pintor
      Planxista
      Cap de taller (planxa i pintura)
OFICIS ÀREA ELECTRICITA/FONTANERIA/CALEFACCIÓ/AIRE
      Aprenent d'electricista,fontaner,aire/clima/frigorista
      Electricista industrial
      Electricista obra/vivenda
      Fontaner
      Frigorista
      Instal.lador/mantenidor d'aire condicionat/clima
      Muntador de quadres elèctrics
OFICIS ÀREA PLÀSTICS
      Motllista
      Tècnic màquina bufat
      Tècnic màquina injecció
OFICIS METAL.LÚRGICS
      Aprenent metal.lúrgic
      Centre de mecanitzat
      Fresador convencional
      Fresador control numèric (sense programar)
      Fresador control numèric (programador)
      Torner convencional
      Torner control numèric (sense programar)
      Torner control numèric (programador)
      Operari de transfer
      Operari premsista
      Soldador
      Calderer
      Tècnic en construccions metàl.liques
      Oficis metal.lúrgic en general (punxonadora,llimadora,tallar ferro...)
      Matricer
      Operari general
QUALITAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
      Verificador de qualitat sector metal.lúrgic
      Verificador de qualitat sector electricitat electrònica
      Verificador qualitat altres sectors
      Tècnic qualitat
      Qualitat (químics)
      Director o Cap de Qualitat
      Tècnic de prevenció de riscos
RRHH
      Tècnic de nòmines
      Tècnic de RRHH, Selecció, Formació
      Director RRHH, Cap de personal, Cap d'administració de personal

Condicions i advertència legal:
Posem en el seu coneixement que les dades de caràcter personal facilitades per vostè per mitjà del present formulari i/o annexat el seu Expedient Professional, seran afegits a un Fitxer automatitzat, el responsable del qual és el CENTRE METAL·LÚRGIC, amb l'objecte de proporcionar-li una eficaç gestió a la seva sol·licitud i facilitar-li informació sobre els possibles llocs de treball vacants existents en l'empresa.

Els destinataris de la informació són els departaments en els que s'organitza l'empresa CENTRE METAL·LÚRGIC, així com aquelles entitats amb les que el CENTRE METAL·LÚRGIC mantingui acords de col·laboració. Aquestes comunicacions estaran regulades pels preceptius Contractes de Prestació de Serveis, de manera que es garanteixi, en tot moment, la confidencialitat de la informació.

En el cas de voler exercir els drets de la Llei Orgànica 15/1.999 de Protecció de Dades Personals, de 13 de desembre li atorga, d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, pot dirigir-se per escrit a:
CENTRE METAL·LÚRGIC
c. de la Concepció, 40
08202 Sabadell

Amb l'acceptació de l'enviament de les dades, autoritza a CENTRE METAL·LÚRGIC per a que, en compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cessionari, tracti les seves dades de caràcter personal en l'àmbit de la institució, els seus departaments, entitats col·laboradores i institucions annexes, així com la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns per al desenvolupament de les seves atribucions, d'acord amb el disposat a la Llei 15/1.999, de 13 de desembre.

A més, accepta que durant sis mesos el seu currículum es dirigeixi directament a totes les ofertes de les empreses del CENTRE METAL·LÚRGIC que s'ajustin al seu perfil professional.
Accepto les condicions

Centre Metal·lúrgic c. de la Concepció, 40 * 08202 Sabadell - Barcelona * Telf.: 93 727 27 27 * Fax: 93 727 62 21 * esec@esec.cat
Centre Metal·lúrgic c. de la Concepció, 40 - 08202 Sabadell - Barcelona * Telf.: 93 745 78 10 * Fax: 93 725 09 95 * rrhh@centrem.cat
L'associació   *  Serveis   *  Informació   *  Acords   *  Borsa de treball   *  Atenció al client   *   Mapaweb   *   Nota Legal