Registra't


ENVIA EL TEU CURRÍCULUM


A l'enviar el teu currículum quedarà emmagatzemat a la nostra Base de Dades i posteriorment podràs inscriture't a les ofertes amb el teu correu electrònic i password.


PROCEDÈNCIA :

* A través de quin mitjà has conegut la nostra borsa de treball?

DADES PERSONALS :

Nom i cognoms:
Adreça:
Població:
Codi postal:
Telèfon:
Correu electrònic (si no en tens deixa l'espai en blanc)
Login o paraula clau:
Password:
Sexe: a) Home b) Dona
Data naixament:
Localitat de residència:
Busca feina preferentment a:
Accepta feines en polígons industrials amb mala comunicació amb servei públic?
Té vehicle propi?
Accepta feina?
Interessat en que adrecem el seu c.v. a les empreses amb ofertes amb la següent banda salarial
(brut anual)
Observacions: si selecciona una banda salarial el seu c.v. no serà mai adreçat a ofertes amb salari inferior. En tot cas si que s'adreçarà a aquelles ofertes on l'empresa no ens hagi indicat la banda salarial a oferir al candidat i quedi aquesta sotmesa a l'experiència i qualitats dels candidats.

* Li interessen preferentment els següents horaris/jornades:
* Accepta treballar en torn rotatiu (matí/tarda/nit)?
* Accepta treballar en 4rt. o 5è. torn? (es treballa amb rotació incloent els caps de setmana)
* El seu nivell d'anglès parlat i escrit és:
* El seu nivell de formació reglada finalitzada (amb titulació que l'avali) és:
* Incorporació en cas de resultar seleccionat:
 * Introdueixi aquí el texte del teu currículum o bé introdueix la teva formació i experiència professional.

* Indiqui a quina àrea/es professional/s desitja que enviem el seu c.v. quan tinguem una oferta d'una empresa (en pot indicar una o vàries, però com a màxim 3):
ADMINISTRACIÓ/SECRETARIAT
  Administratiu/Recepció general
  Administratiu/Secretariat comercial
  Administratiu/Secretariat logística/compres/magatzem
  Administratiu/Secretariat RRHH/nòmines
  Secretariat de direcció
  Administratiu/Secretariat amb utilització d'idiomes
ÀREA INDUSTRIAL/PRODUCCIÓ/PROCESSOS
  Enginyer mecànic en general
  Enginyer elèctric en general
  Enginyer electrònic en general
  Enginyer d'organització en general
  Enginyer de producte, de processos, I+D, de projectes
  Altres enginyers
  Cap industrial, Cap de producció
  Cap de secció d'empresa industrial
  Cap de taller, Encarregat
  Cap de projectes
  Cap d'I+D
ÀREA MANTENIMENT, MUNTANTGE I AJUST
  Tècnic de manteniment mecànic
  Tècnic de manteniment elèctric
  Tècnic de manteniment electromecànic
  Tècnic de manteniment electrònic
  Tècnic de manteniment robòtica
  Muntador/ajustador de maquinària en general
  Cap de manteniment
COMERCIAL, MARKETING, IMPORT/EXPORT
  Atenció al Client/Costumer Services
  Dependent
  Comercial sector metall
  Comercial sector electricitat/electrònica
  Comercial sector vehícles
  Comercial o Tècnic Comercial en general
  Director o Cap de vendes o marketing
  Director o Cap de Import/Export
  Tècnic d'import/export
DEPARTAMENT COMPTABLE/FINANCER
  Administratiu o Auxiliar administratiu comptable
  Comptable
  Director financer
INFORMÀTICA
  Operador d'informàtica (introductor de dades)
  Tècnic informàtic / programador / analista-programador
  Cap d'informàtica
LOGÍSTICA/COMPRES/MAGATZEM/TRANSPORT
  Ajudant/Atenció al client/empaquetador/preparador de comandes
  Director o cap
  Mosso de magatzem amb conducció de carretó
  Mosso de magatzem sense conducció de carretó
  Tècnic
  Transportista amb carnet B
  Transportista amb carnet C o C1
OFICINA TÈCNICA
  Tècnic d'oficina tècnica
  Projectista/delineant projectista sector metal.lúrgic
  Projectista/delineant projectista sector obra pública,electricitat, altres sectors afins
  Projectista/delineant projectista sector plàstic
  Projectista/delineant projectista altres sectors
  Cap d'oficina tècnica
OFICIS ÀREA AUTOMÒVIL
  Aprenent mecànica, planxa, pintura
  Mecànic reparador d'automòbils en general (part mecànica)
  Cap de taller (mecànica i electricitat)
  Mecànic reparador de grans vehícles, camions i autobusos (part mecànica)
  Mecànic reparador de motos en general (part mecànica)
  Mecànic de carretilles elevadores
  Mecànic reparador vehícles especialitzat en part elèctrica/electrònica
  Pintor
  Planxista
  Cap de taller (planxa i pintura)
OFICIS ÀREA ELECTRICITA/FONTANERIA/CALEFACCIÓ/AIRE
  Aprenent d'electricista,fontaner,aire/clima/frigorista
  Electricista industrial
  Electricista obra/vivenda
  Fontaner
  Frigorista
  Instal.lador/mantenidor d'aire condicionat/clima
  Muntador de quadres elèctrics
OFICIS ÀREA PLÀSTICS
  Motllista
  Tècnic màquina bufat
  Tècnic màquina injecció
OFICIS METAL.LÚRGICS
  Aprenent metal.lúrgic
  Centre de mecanitzat
  Fresador convencional
  Fresador control numèric (sense programar)
  Fresador control numèric (programador)
  Torner convencional
  Torner control numèric (sense programar)
  Torner control numèric (programador)
  Operari de transfer
  Operari premsista
  Soldador
  Calderer
  Tècnic en construccions metàl.liques
  Oficis metal.lúrgic en general (punxonadora,llimadora,tallar ferro...)
  Matricer
  Operari general
QUALITAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
  Verificador de qualitat sector metal.lúrgic
  Verificador de qualitat sector electricitat electrònica
  Verificador qualitat altres sectors
  Tècnic qualitat
  Qualitat (químics)
  Director o Cap de Qualitat
  Tècnic de prevenció de riscos
RRHH
  Tècnic de nòmines
  Tècnic de RRHH, Selecció, Formació
  Director RRHH, Cap de personal, Cap d'administració de personal

Condicions i política de privacitat:
Llegeix la nostra política de privacitat aquí

c./ Indústria, 16 - 08202 Sabadell - Barcelona
Telf.: 93 727 27 27
Fax: 93 727 62 21
esec@esec.cat

c./ Indústria, 16 - 08202 Sabadell - Barcelona
Telf.: 93 745 78 10
Fax: 93 725 09 95
rrhh@centrem.cat
L'associació   *  Serveis   *  Informació   *  Acords   *  Borsa de treball   *  Atenció al client   *   Mapaweb   *   Nota Legal   *   Política de privavitat