Inici         Acords   Borsa de treball  
Bonifica't la formació
Formació
CRÈDIT BONIFICABLE:

TOTES les EMPRESES disposen d’un CRÈDIT per a invertir en la formació dels SEUS TREBALLADORS (exclosos autònoms).


Quina formació es pot BONIFICAR?

Es poden bonificar els cursos presencials, a l'empresa i on line de més de 6 hores. Només per a treballadors contractats en règim general.


Com es pot BONIFICAR?

Aquesta formació es BONIFICA mitjançant les Assegurances Socials, sempre i quan es facin les TRAMITACIONS oportunes a la “Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo”. (10 dies abans de l’inici del curs).


Que us pot oferir el Centre Metal·lúrgic?

Col·laboració a l’hora d’organitzar la formació “feta a mida”, busquem els docents més apropiats per a fer els plans de formació interns, preparem tota la documentació administrativa, avaluem la formació i comuniquem les notificacions d’inici i final de les accions formatives per tal d'obtenir la bonificació corresponent.


Mòduls econòmics màxims (MEM)

Formació presencial: 13 €/h per alumne.
Formació on line: 7,5 €/h per alumne.


A més, hi ha un percentatge que varia en funció de la mida de l’empresa:
Empreses d’1 a 9 treballadors: no se’ls apliquen els MEM.
Empreses de 10 a 49 treballadors: 10 % de més.
Empreses de 50 a 249 treballadors: 5% de més.
Més de 250 treballadors: mòduls econòmics fixats.


Càlcul del crèdit de l’empresa:

Aquest crèdit varia segons la quantitat ingressada, l’any anterior, per l’empresa, en concepte de formació professional dels seus treballadors i de la plantilla de l'empresa:
Empreses de 1 a 5 treballadors: el 100% de la quantitat cotitzada, amb un mínim de 420 € l’any.
De 6 a 9 treballadors: 100% de la quantitat cotitzada.
De 10 a 49 treballadors: 75% de la quantitat cotitzada.
De 50 a 249 treballadors: 60% de la quantitat cotitzada.
Més de 250 treballadors: 50% de la quantitat cotitzada. Aquest CRÈDIT caduca el 31 de desembre.


Com gestionar el crèdit:

Amb el nou decret de formació aprovat el 24/03/2015, la millor manera de gestionar el crèdit a les empreses, és que l’empresa AUTORITZI el Centre Metal.lúrgic com a GESTOR EXTERN, per poder fer els tràmits corresponents a la gestió de la formació.

El Centre Metal·lúrgic facturarà a les empreses, en concepte de despeses de gestió administrativa, fins a un 12% de l’import que és bonifica l’empresa.

Documents necessaris:

Annex II ( amb les dades del curs a BONIFICAR)
Contracte de PRESTACIO DE SERVEI com a GESTOR
Full d’EXCEL amb les dades dels participants

Aquesta documentació cal que l’avancin per correu electrònic a subirana.rosa@centrem.cat i així podrem comunicar-vos de quin crèdit disposeu.Socis, partners i col·laboradors
Logos corporatius
L'Associació    *  Serveis    *  Informació    *  Acords    *  Borsa de treball    *  Atenció al client    *   Disseny Web Sabadell

Centre Metal·lúrgic


C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell - Barcelona


93 745 78 10

Mapa web
Política de galetes
Nota legal
Política de privacitat

L'Associació   *   Serveis
Informació   *   Acords
Borsa de treball   *   Atenció al client
Disseny Web Sabadell