Inici         Acords   Borsa de treball  
Representem, promovem i participem
L'Associació · Objectius estratègics
Representar els associats davant les Administracions Públiques, els organismes privats, les associacions empresarials i en les relacions amb les organitzacions sindicals.

Esdevenir un agent social amb capacitat d’influència en els àmbits d’interès de l’empresa. Mantenir una presència activa en els mitjans de comunicació.

Crear estat d’opinió sobre els diferents esdeveniments, que sorgeixen en el dia a dia i que afecten el món de l’empresa, en particular el sector metal·lúrgic. Aquest estat d’opinió pot estar fonamentat en estudis existents i en nous estudis que es puguin encarregar des del Centre o des d’altres estaments.

Participar activament en la negociació col·lectiva dels convenis per a la Indústria Siderometal·lúrgica i del Comerç del Metall.

Participar en tot tipus de projectes institucionals encaminats a la millora de la competitivitat de les empreses associades i/o una millora de determinats desequilibris estructurals (p.e. atur) en el territori.

Promoure i fomentar les pràctiques en les empreses, la incorporació al treball dels joves, aturats, col·lectius específics, etc., la formació continua, la formació ocupacional, la certificació professional, la qualificació professional, etc.

Promoure convenis i acords de col·laboració amb altres gremis i organitzacions empresarials, fins i tot d’altres sectors, sobre la base de la prestació de serveis transversals als seus agremiats. Enfortir les relacions actuals amb el Gremi d’Instal·ladors i el Gremi de Mobilitat.

Ampliar la base associativa per a aconseguir la màxima capacitat de representació.

Disposar d’una oferta de formació continua permanentment adaptada a les necessitats de les empreses i dels seus treballadors.

Disposar d’uns serveis d’informació i d’assessorament ràpids i eficients que donin resposta immediata a les necessitats presents i futures dels associats en qualsevol àmbit.

Disposar d’una borsa de treball i d’un servei de recerca de personal que permetin cobrir les ofertes de treball generades per les empreses sòcies amb personal adequat.

Aconseguir acords en serveis de valor afegit per els associats (per millorar prestacions o abaratir costos) i promoure el seu ús.

Promoure la gestió de la Qualitat, el Medi Ambient i la Prevenció de Riscos i Salut Laborals, així com la integració dels tres sistemes.

Promoure, amb mitjans propis o en col·laboració amb els organismes públics adients, la internacionalització de les empreses associades mitjançant la realització d’accions de promoció, assessorament i informació d’interès sectorial.

Promoure les activitats i les relacions inter-personals entre col·lectius amb interessos comuns dins les diferents àrees funcionals de les empreses, tal com joves empresaris, directors de recursos humans, directors financers, etc.

Promoure les relacions, l’intercanvi d’experiències i el coneixement mutu entre les empreses associades, potenciant el servei d’ofertes i demandes industrials i tecnològiques.

Fomentar i impulsar el coneixement i l’ús de les noves tecnologies en les empreses associades especialment les de la informació i la comunicació (TIC’s).

Promoure la transferència de tecnologia entre les Universitats i les empreses associades per a impulsar la recerca i la innovació tecnològiques.

Promoure la millora i el reciclatge professional i personal dels empleats de l’Associació per tal d’incrementar el seu grau de competència professional i personal.

Obtenir una millora qualitativa en la gestió dels recursos humans de l’Associació mitjançant la implantació d’un sistema de gestió interna que afavoreixi la participació en la missió, els valors i l’orgull (MVO) de l’Associació.

Fer de la Qualitat un referent intern que marqui totes les nostres actuacions, aconseguint el màxim de satisfacció entre les empreses usuàries.

Administrar amb transparència, rigor i efectivitat els recursos propis de l’Associació així com les ajudes, subvencions i finançaments rebudes.
Socis, partners i col·laboradors
Logos corporatius
L'Associació    *  Serveis    *  Informació    *  Acords    *  Borsa de treball    *  Atenció al client    *   Disseny Web Sabadell

Centre Metal·lúrgic


C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell - Barcelona


93 745 78 10

Mapa web
Política de galetes
Nota legal
Política de privacitat

L'Associació   *   Serveis
Informació   *   Acords
Borsa de treball   *   Atenció al client
Disseny Web Sabadell