Inici         Acords   Borsa de treball  
Política de qualitat del Centre Metal.lúrgic
L'Associació · Política de qualitat
La Junta Directiva del Centre Metal·lúrgic, amb l'aprovació del present Manual de Qualitat, posa de manifest el compromís de l'associació en establir una Política de Qualitat que es concreta en l'assoliment i millora continua dels següents objectius generals:

Fomentar l'associacionisme patronal, la cooperació i la solidaritat entre empreses, la cohesió social, la sostenibilitat, l'ecologia i el respecte al medi ambient, la formació permanent, la innovació tecnològica, la internacionalització i en general el desenvolupament competitiu del teixit empresarial i professional per tal de dotar a l'empresa dels instruments necessaris per millorar la seva competitivitat, contribuir al seu creixement i impulsar el progrés.

Representar i defensar els interessos de les empreses davant les administracions i institucions públiques o privades i entitats empresarials d'àmbit semblant o superior.

Promoure polítiques socials i econòmiques que generin un entorn més competitiu pel sector empresarial.

Promoure el diàleg social i la defensa del dret del treball, fomentant polítiques encaminades a la millora de l'ocupació des del respecte als drets del treballador i procurant les bases per l'existència una relació fluida entre treballadors i empreses.

Fomentar i donar suport a la incorporació dels joves al món empresarial.

Constituir, participar o establir convenis amb entitats, associacions, fundacions o institucions públiques o privades amb finalitats que siguin d'interès pels associats.

Ajudar als associats en el seu desenvolupament, prestant els serveis necessaris per a respondre a les seves necessitats presents i futures, sent capaços d'oferir, quan sigui necessari, solucions personalitzades.

Promoure la formació dels empresaris i treballadors del sector desenvolupant plans de formació que donin adequada resposta a totes les necessitats de les empreses associades i que incorporin especialitats i novetats que puguin generar beneficis competitius a les empreses.

Promoure el contacte i la proximitat de l'associació oferint a les empreses informació sistemàtica, puntual, actualitzada i adaptada als diferents perfils professionals de les persones que hi treballen.

Obtenir avantatges competitius en la contractació de productes i serveis d'interès per a les empreses associades, d'acord amb la potencialitat del col·lectiu representat.

El Centre Metal·lúrgic desenvoluparà tots aquests objectius amb agilitat, fiabilitat i eficiència, utilitzant en cada cas de la millor manera les noves tecnologies, xarxes socials i la presencia en mitjans de comunicació.


En el seu conjunt, el sistema de qualitat persegueix augmentar la satisfacció de les empreses associades i fer créixer en numero de socis, consolidant el prestigi del Centre Metal·lúrgic, obtenint la màxima representativitat en el marc del sector metal·lúrgic i així poder representar i defensar amb major eficiència els interessos col·lectius del sector, sempre d'acord amb la legislació vigent.

La junta Directiva i el personal del Centre Metal·lúrgic es comprometen a millorar contínuament el sistema de gestió de la qualitat així com els serveis que es presten als socis. Anualment, en el marc de la revisió del sistema per la Direcció, es definiran i quantificaran objectius anuals i els indicadors oportuns per controlar el seu progrés. Així mateix, si cal, es procedirà a revisar la mateixa Política de Qualitat quan les circumstàncies així ho aconsellin

La presidenta:Alícia Bosch Palma
Socis, partners i col·laboradors
Logos corporatius
L'Associació    *  Serveis    *  Informació    *  Acords    *  Borsa de treball    *  Atenció al client    *   Disseny Web Sabadell

Centre Metal·lúrgic


C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell - Barcelona


93 745 78 10

Mapa web
Política de galetes
Nota legal
Política de privacitat

L'Associació   *   Serveis
Informació   *   Acords
Borsa de treball   *   Atenció al client
Disseny Web Sabadell