Inici         Acords   Borsa de treball  
Assessorament en prevenció de riscos laborals
Serveis · Prevenció riscos laborals

Amb l'objectiu d'informar, assessorar i recolzar a les empreses en el seu esforç per conèixer i adequar-se a la normativa vigent en Prevenció de Riscos Laborals, el Centre Metal·lúrgic disposa a la disposició de les empreses associades aquest servei:

Recolzament al agremiat amb la implantació y aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 i RD39/1997
Conèixer els drets i obligacions de l'empresari i del treballador a fi i efecte d'actuar amb criteri en lo referent a la seguretat laboral. Règim sancionador de l'Administració (LISOS, RDL.5/2000). Gestió de faltes i sancions dins l'empresa.
Propostes de organització preventiva i Integració de la Prevenció a l'Empresa d'acord a la dimensió de la mateixa.
Anàlisi de la adequació documental, avaluació de riscos (Seguretat, Higiene, Ergonomia, Psicosociologia), de la maquinària i adequació per a compliment de normativa del RD 1215 i marcatge CE.
Assessorament en la gestió Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE) ordinària i de risc greu o molt greu, CAE Internacional (per a empreses subcontractades a l'estranger)
Assessorament en la realització Plans de Seguretat i Salut a obra (PSS)
Recolzament en la realització de Plans d'Autoprotecció (PAU) Interns / subjectes a normativa autonòmica i/o local (D.30/2015)
Protocols de prevenció d'assetjament. Protocols de prevenció d'agressions.


Sr. Santiago Fernández Nuñez
Enginyer tècnic industrial, tècnic superior i auditor en PRL
93.745.78.10
Socis, partners i col·laboradors
Logos corporatius
L'Associació    *  Serveis    *  Informació    *  Acords    *  Borsa de treball    *  Atenció al client    *   Disseny Web Sabadell