Inici         Acords   Borsa de treball  
Targeta Professional de la Construcció per el sector del metall
Targeta Professional
SOL·LICITUD DE LA TARGETA

El Centre Metal·lúrgic com a Punt de Tramitació s'encarregarà de la sol·licitud de les Targetes Professionals. Remetre la documentació requerida a les nostres instal·lacions per a que la podem validar.

Documentació requerida

A continuació detallem la documentació que es requereix per a poder sol·licitar-la:

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

L'imprès de sol·licitud de la targeta degudament complimentat.<< Imprès Sol·licitud >>
Una fotografia recent de mida carnet.
Una fotocopia del DNI o de la targeta de residencia del sol·licitant.
Un informe de la vida laboral emes per la Tresoreria General de la Seguretat Social dins els trenta dies immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
Original o fotocopia compulsada del diploma o certificat en el que s'acrediti que el sol·licitant ha rebut, com a mínim, la formació inicial en matèria de prevenció de riscos laborals.

        Al menys, un dels següents documents:

Certificat d'empresa per a la Fundación del Metal para la Formación Cualificación y el Empleo, expedit d'acord amb el model oficial. << Certificat d' empresa >>
Certificat d'empresa per el Servicio Publico de Empleo.
Original o fotocopia compulsada dels rebuts de salaris.
Original o fotocopia compulsada dels contractes de treball.

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL

Original o fotocopia compulsada dels certificats acadèmics expedits per el Ministerio de Educacion y Ciencia, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, les comunitats autónomes o qualsevol altre organisme o entitat legalment habilitats.
Fotocopia dels diplomes o certificats academics expedits per la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo.
Certificats relatius als reconeixements mèdics (vigilància de la salut) expedits per l'entitat que els va realitzar.

COST DE LA TARGETA

El cost de la targeta serà de 25 € + iva
El cost de la tramitació anirà a càrrec de l'empresa on treballi el beneficiari de la mateixa. Es realitzarà el pagament de la mateixa directament a la FMF.

Caducitat, renovació i duplicat

El Centre Metal·lúrgic com a Punt de Tramitació s'encarregarà de la renovació i dels duplicats de les Targetes Professionals.

La Targeta Professional de la Construcció per el Sector del Metall caduca als cinc anys de la seva emissió. Transcorregut aquest termini, el titular de la targeta podrà renovar sempre que acrediti, al menys, trenta dies d'alta en empreses enquadrades en l'àmbit de l'aplicació del Acuerdo Estatal del Metal, en el període de dotze mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de renovació.

En el cas que el motiu de la renovació sigui per deteriorament, pèrdua o robament de la targeta, no serà necessari presentar de nou la documentació pertinent. El titular obtindrà un duplicat d'aquesta mostrant el DNI o la targeta de residencia. La data de caducitat d'aquest duplicat serà la mateixa que constava en la targeta original.


Més Informació
93.745.78.10
Socis, partners i col·laboradors
Logos corporatius
L'Associació    *  Serveis    *  Informació    *  Acords    *  Borsa de treball    *  Atenció al client    *   Disseny Web Sabadell

Centre Metal·lúrgic


C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell - Barcelona


93 745 78 10

Mapa web
Política de galetes
Nota legal
Política de privacitat

L'Associació   *   Serveis
Informació   *   Acords
Borsa de treball   *   Atenció al client
Disseny Web Sabadell